سوالات متداول

پاسخ

دربارۀ کنترل هواکش سوال کردید کنترل هواکش با دیجیکنترل و دیمر هر دو ممکن است دیمر ارزان تر است ولی کمی لرزش و تلفات حرارتی ایجاد می کند.