سفارش عمده

لطفا برای سفارش عمده با دفتر کنترل پایا تماس بگیرید یا سفارش خود را کتبا از طریق پیامک یا فکس یا ایمیل ارسال نمایید.
تلفن : ۸۸۵۰۳۳۹۵ - ۰۲۱
۸۸۵۰۳۳۹۶
Telegram : @controlpaya
SMS : 09333520841
EMAIL : controlpaya@gmail.com