چهار راهی بدون سیم با کلید و ارت پارت الکتریک

چهار راهی بدون سیم با کلید و ارت پارت الکتریک
برند پارت الکتریک PART ELECTRIC
قیمت ۴۷,۵۰۰ تومان
طول کابل ندارد
محافظت ها اتصال ارت

چهار راهی بدون سیم

با کلید و ارت

سرامیکی

پارت الکتریک

برند پارت الکتریک PART ELECTRIC
طبقه بندی
قیمت ۴۷,۵۰۰ تومان
طول کابل ندارد
تعداد پریز خروجی 4 عدد
محافظت ها اتصال ارت

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.