پاسخ به نظر کاربران

سلامی در جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ :
هواکش آشپزخانه ما صدا میده . اما میخواهیم یکسره روشن باشه تا هوا جریان داشته باشه . چه کار کنیم؟ از دیمر هم استفاده کردیم ولی بازم صدا داره .

پاسخ کارشناس کنترل پایا :
1- ببینید هواکش شما گیری یا اشکالی پیدا نکرده؟ مثلا چیزی میان پره هایش گیر کرده باشد.
2- از هواکش سالم و کم صدا استفاده کنید.
3- دیمر وسیله مناسبی برای کنترل هواکش نیست برای کاهش دور هواکش میتوانید از دیجیکنترل یا فیلتر ترانسی یا کلید گردان مانند کیدهای پنکه استفاده کنید.

شما میتوانید از طریق فرم زیر پاسخ خود را بیان نمایید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.