کنترل دما در گرمایش

به منظور تثبیت دمای اتاق یا فضای مورد گرمایش و جلوگیری از افزایش یا کاهش آن از میزان مناسب، از وسیله ای بنام ترموستات استفاده می گردد. اهم ترموستاتهایی که درگرمایش مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: 1- ترموستات اتاقی: این ترموستات در اتاق نصب می گردد و بدلیل ساختمان داخلیش که اساسا از فلز بی متال( دو فلز مختلف الجنس) تشکیل می شود قادر است تحت تاثیر دمای محیط، یک کنتاکت الکتریکی را قطع و وصل نموده از این طریق هر وسیله الکتریکی را خاموش یا روشن کند. این وسیله الکتریکی می تواند یک شیر موتوری، بادزن فن کویل و یا دمپر موتور یک دریچه ورود هوا به داخل اتاق باشد. بدین ترتیب ترموستات اتاقی می تواند دبی سیال ناقل حرارت را برحسب دمای اتاق تغییر داده نتیجتا دما را در در محدوده مورد نظر ثابت نگهدارد. برای اینکه ترموستات بدرستی انجام وظیفه نماید باید آنرا روی یکی از دیوارهای داخلی اتاق نصب نمود. قرار گرفتن ترموستات روی دیوار مشرف بخارج یا دیوارهائی که لوله آب گرم یا کانال هوای گرم از آنها عبور می کند و یا نصب ترموستات در محلی که تحت تابش مستقیم آفتاب یا هر منبع حرارتی دیگر قرار دارد، باعث می شود که ترموستات بر مبنای حرارتی دیگر قرار دارد، باعث می شود که ترموستات بر مبنای دمای واقعی اتاق عمل ننموده نتیجه مطلوبی از کار آن عاید نگردد. 2- ترموستات جداری: در ساختمانهایی که بهر دلیل کنترل اتوماتیک دمای اتاقها یا فضاهای مورد گرمایش بطور مستقل امکان پذیر نباشد، از ترموستات جداری استفاده می گردد. این ترموستات دارای حبابی می باشد که از یک گاز حساس به دما پر شده است و در اثر انقباض و انبساط این گاز در اثر تغییرات دما، تحت مکانیزم ویژه ای، یک کنتاکت الکتریکی قطع و وصل شده دستگاه الکتریکی مورد نظر خاموش یا روشن می گردد. در یک سیستم گرمایش، معمولا این حباب حساس روی لوله برگشت اصلی آب در موتورخانه نصب گردیده متاثر از دمای آب برگشت، جریان برق پمپ سیرکولاتور را قطع یا وصل می کند. بالا بودن دمای آب برگشت حاکی از اینست که فضاهای مورد گرمایش بحد مطلوب گرم شده اند بطوریکه آب رفت به اندازه کافی افت دما ندارد. با خاموش شدن پمپ سیرکولاتور، سرعت گردش آب کاهش یافته نتیجة ً دمای آب بالا می رود. وقتی دمای آب دیگ تا حد معینی بالا رفت، ترموستات دیگ یا آکوستات مستغرق فرمان قطع جریان برق مشعل را صادر نموده سیستم را خاموش می کند. حدودی از دمای آب برگشت که تحت آن ترموستات جداری باید جریان برق پمپ را قطع یا وصل کند، ترموستات تنظیم می گردد. 3- ترموستات دیگ یا آکوستات مستغرق: کار این ترموستات کنترل دمای آب دیگ بوده با افزایش یا کاهش دمای آب دیگ نسبت به حدود تنظیم شده بر روی آن، فرمان خاموش یا روشن شدن مشعل را صادر می کند. از نظر ساختمان داخلی، آکوستات مستغرق نیز دارای یک حباب پر شده از گاز حساس به دما می باشد که در داخل آب دیگ غوطه ور است و متاثر از دمای آب یا مکانیزمی شبیه ترموستات جداری، یک کنتاکت الکتریکی را قطع یا وصل نموده مشعل را خاموش یا روشن می کند.
منبع: http://tasisat.ir/
نویسنده: میثم شاه علی رامشه
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.