نصب و راه اندازی و رفع مشکل

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲
احتراماً با توجه به تخصصی بودن محصولات این شرکت مانند دیجیکنترل و ترموستات، خواهشمند است هنگام تست و نصب و راه اندازی به موارد زیر توجه شود: 1- قبل از نصب دستگاه از درستی سیم کشی مطمئن شوید. 2- ابتدا فیوز اصلی برق را قطع کنید. 3- با دقت و طبق نقشه ورودیها و خروجیها را متصل نمایید. 4- فاز در ترموستات یا کلید و دیجیکنترل و موتور و پمپ و همه تجهیزات وابسته باید یکی باشد. 5- سیمها قلع اندود باشند یا از سرسیم استفاده کنید. 6- دقت کنید قسمت لخت سیمها کاملا زیر ترمینال باشد و قسمت خارج از ترمینال کاملا روکش دار و پوشیده باشد. 7- پیچهای ترمینالها محکم بسته شوند. 8- برای بازکردن یا بستن هریک از اتصالات ابتدا حتما برق قطع شود. 9- زیر برد هیچ قطعه فلزی مانند پیچ و مهره و تکه سیم نباشد. 10- درصورت سوختن فیوز بدنبال علت آن بگردید. ممکن است یک اتصالی یا جریان بیش از حد موتور علت آن باشد. 11- ابزار و وسایل لازم مانند فازمتر و فیوز مناسب بهمراه داشته باشید. برای ترموستاتها فازمتر یا پیچ گوشتی کوچک متناسب با ترمینال آن ضروری است. 12- هنگام تحویل و ارسال دستگاهها و همچنین پس از نصب آنها حتما همه پیچها و اتصالات بازبینی شوند که کاملا محکم بسته شده باشند. باتشکر و احترام کنترل پایا
منبع: کنترل پایا
نویسنده: بخش فنی
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.