دمنده Damandeh

دمنده در روزهای نخستین کار خود ، در سال1346 در محله پامنار تهران توسط کارآفرین کشور آقای احمد بستانچی چشم به دنیای صنعت گشود و از آن روزها بیش از 50 سال می گذرد و هم اکنون با تنوع بیش از 150 مدل فن (خانگی، صنعتی و تاسیساتی) پیشتاز در صنعت هواکش ایران است. 

عناوین محصولات : 

فن ، هواکش ، بلوور، پنکه، پمپ آب ، کلید کنترل دور فن