دما

دما

Temperature

مخفف: T سرواژه عبارت: Temperature کمیتی است بیانگر مقدار گرمای یک جسم. دما معیاری است برای تعیین میزان گرمی یا سردی یک جسم. یکای این کمیت در سیستم متریک درجه کلوین می‌باشد. سایر واحدهای این کمیت عبارت‌اند از: درجه سلسیوس (درجه سانتیگراد) درجه فارنهایت برخی از دماهای مهم بر حسب درجه سلسیوس: ۱ نقطهٔ جوش هیدروژن مایع ۲۳۵- ۲ نقطهٔ جوش اکسیژن مایع 32- ۳ نقطهٔ انجماد الکل ۱۱۶- ۴ نقطهٔ انجماد جیوه ۳۹- ۵ نقطهٔ ذوب یخ ۰ ۶ دمای بدن انسان سالم ۳۷ ۷ نقطهٔ جوش الکل ۷۹ ۸ نقطهٔ جوش آب ۱۰۰ ۹ نقطهٔ جوش جیوه ۳۵۷ ۱۰ نقطهٔ ذوب طلا ۱۰۶۷ ۱۱ دمای هستهٔ زمین ۳۷۰۰ ۱۲ دمای سطح خورشید ۵۷۰۰ عربی: درجة حرارة - من ویکیبیدیا، الموسوعة الحرة درجة حرارة جسم ما هی مؤشر على کمیة الطاقة الحراریة التی یختزنها الجسم کما أنها مؤشر على مدى حرکیة ذراته حیث یمکن ریاضیاً ایجاد معادلة تصل بین الطاقة الحرکیة لجزیئات أو ذرات جسم ما ودرجة حرارته. هناک العدید من الوحدات لقیاس درجة الحرارة مثل الکلفن و السیلزیوس