الگوریتم رقص گوگل

الگوریتم رقص گوگل

Google Dance

الگوریتم رقص گوگل = Google Dance

الگوریتم رقص گوگل سایت هایی که در رتبه های پایین تر (صفحات دوم و سوم نتایج جستجو) هستند را برای بازه زمانی کوتاهی به رتبه های بالاتر یعنی در صفحه اول گوگل منتقل میکند. در این مدت رفتار کاربران در برابر این نتیجه جدید و میزان رضایت آنها از محتوای صفحه را بررسی میکند.

به عنوان مثال، وقتی یک مقاله جدید را در سایت خود منتشر می‌کنید، گوگل برای تعیین جایگاه دقیق این محتوا، برای مدتی آن را در صفحه اول و در رتبه های بالا نمایش میدهد. در این مدت رفتار کاربران در مقابل این صفحه بررسی شده و میزان CTR آن در مقایسه با سایت قبلی که در همین رتبه بوده است مقایسه می‌شود.

گوگل با قرار دادن شما در نتایج اول صفحه جستجو، محتوای شما را آزمایش میکند و در صورت موفقیت، رتبه تان را بهبود میدهد. ولی اگر نتوانستید به خوبی از پس چالش های صفحه اول گوگل (مثلاً محتوای شما نرخ کلیک پایینی داشته باشد) با سربلندی بیرون بیایید، دوباره به جایگاه اول خود بازمیگردید. به این جا بجایی و نوسان در نتایج جستجو، رقص گوگل میگویند.