کرنومتر

کرنومتر

stopwatch, chronometer

کرونومتر(کُ رُ نُ مِ)

وسیله‌ای برای اندازه گیری فاصله‌های زمانی بسیار کوتاه (در حدود دقیقه، ثانیه یا کسری از آن‌ها) . ریشه این واژه فرانسوی است. cronometro

کرنومتر نوعی زمان‌سنج است که برای اندازه‌ گیری بازه‌ای از زمان طراحی شده است. کرنومتر زمان را از هنگامی‌که فعال شده تا هنگامی‌که متوقف می‌شود محاسبه می‌کند. نوع بزرگ کرنومترها که برای مشاهده زمان از فاصله دور طراحی شده‌اند در استادیوم‌ها استفاده می‌شود.