اچ اس ئی ، اچ اس ای یا بهداشت ایمنی محیط زیست

اچ اس ئی ، اچ اس ای یا بهداشت ایمنی محیط زیست

HSE : health , safety , envirement

اچ اس ئی (HSE) از سه کلمه بهداشت، ایمنی و محیط زیست تشکیل شده‌است.

HSE MS نظام واحدی است که صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند؛ که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این مقوله‌ها نظامی واحد به نام HSE تشکیل شد. در برخی صنایع ، تضمین کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید HSEQ به عبارتی ساده‌تر استاندارد HSE روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و بهداشتی یک مجموعه صنعتی خواهد بود.