افزایش دمای کره زمین

 بر طبق آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار آب و هوای آمریکا، در تمامی آمارهای هواشناسی نشان از افزایش دما بصورت مداوم در زمین است. آمار منتشر شده به شرح زیر می باشد.

  • میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس ها در ژوئن 2014، 72/0 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین قرن یعنی 5/15 درجه بود
  • دمای سطح زمین 95/0 درجه بالاتر از میانگین 3/13 درجه ای قرن بوده است.
  • برای اقیانوس ها، دمای سطح دریا 64/0 درجه بالاتر از میانگین دمای قرن بیستم یعنی 4/16 درجه بود
  • میانگین دمای ترکیبی دوره ژانویه تا ژوئن 67/0 درجه بالاتر از میانگین دمای قرن بیستم یعنی 5/13 درجه بود که در کنار همین دوره در سال 2002 گرمترین فصل در طول تاریخ به شمار می آید.

( جهت مدیریت مصرف انرژی بکوشیم - کنترل پایا )

منبع: تاسیسات نیوز
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.