اصلاح مجدد اساس نامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اصلاح شد

هیئت وزیران به منظور رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را مجدد اصلاح کرد.

 

هیئت وزیران با لغو مصوبه شماره 118397/ت47313ه مورخ 23/6/1392، مواد (5)، (6)، (10) و (11) اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت- مصوب 1377 را اصلاح کرد.

بر اساس اصلاحیه جدید متون زیر جایگزین مواد مذکور اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مصوب 1377 و اصلاحات بعدی آن می‌شود:

ماده 5-: موضوع شرکت عبارت است از اعمال مدیریت تقاضا و اجرای سیاست‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوری‌های نوین تبدیل انرژی در بخش‌های مختلف مصرف، کاهش هزینه‌های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با بهینه‌ سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل‌های انرژی همراه با توسعه به کارگیری ظرفیت‌های محلی انرژی و انرژی تجدید پذیر به نیابت از وزارت نفت و اجرای کلیه فعالیت‌های مربوط به امور مزبور و تصدی و انجام هرگونه فعالیت علمی، پژوهشی، فنی، بازرگانی و سایر خدماتی که برای توسعه عملیات شرکت لازم شناخته شود.

ماده6 -: وظایف و اختیارات شرکت شامل وظایف و اختیارات موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سایر قـوانین و مقررات مربوط، از جمله موارد زیر می‌باشد که به تبعیت از وزارت نفت، حسب مورد رأساً یا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام می‌دهد:

1ـ تهیه بسته‌های سیاستی و خط‌ مشی‌های اساسی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارایه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

2ـ تهیه راهکارهای اجرایی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید در زمینه بهینه‌ سازی انرژی و ارایه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

3ـ تهیه آیین‌نامه‌های صرفه‌جویی و الگوهای لازم برای مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارایه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

4ـ شناسایی و تدوین راهکارهای توسعه فناوری‌های موردنیاز در حوزه صنعت نفت برای عرضه و مصرف انرژی در حیطه تخصصی نفت و فراهم ساختن امکان طراحی و بهبود آنها برای بکارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی.

5 ـ تهیه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای اجباری انرژی و ارایه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب و همکاری لازم برای اجرای آن‌ها.

 

منبع: تاسیسات نیوز
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.