ادامه مصوبات اصلاح اساس نامه شرکت مصرف سوخت

ادامه خبر...
6 ـ اقدامات لازم به منظور ترغیب مصرف‌کنندگان انرژی به استفاده از تجهیزات، وسایل، مجموعه‌ها و فرآیندهای با مصرف انرژی کمتر.

7ـ تهیه مقررات و آیین‌نامه‌های لازم برای شرکت‌های خدمات انرژی و حمایت از فعالیت و توسعه آن‌ها با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط و ارایه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب و اقدامات اجرایی و نظارتی مقتضی در این زمینه، در حدود امکانات و اختیارات مقرر.

8 ـ مدیریت، نظارت و بازرسی و اقدام لازم در زمینه ممیزی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینه‌ سازی مصرف انرژی توسط مصرف‌کنندگان انرژی، طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.

9ـ تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مناسب و اقدامات اجرایی، نظارتی و حمایتی در حوزه تولید و توسعه همزمان برق، انرژی و برودت، احداث و بکارگیری واحدهای بازیافت انرژی و طرح‌های مرتبط با افزایش بازده انرژی توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ارایه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مزبور به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

10ـ فعالیت لازم در زمینه حمایت از ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی.

11ـ طراحی و ساخت طرح‌های الگو و آزمایشی به منظور کسب و ارتقای دانش و تجربیات در حوزه اهداف و مسئولیت‌های شرکت.

12ـ اقدام در زمینه آموزش و آگاه‌سازی عمومی و ارتقای فرهنگ جامعه در بخش بهینه‌ سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی.

13ـ نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع بین‌المللی مربوط برای حفظ منافع ملی و ارتقای دانش فنی طبق سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

14 ـ انعقاد انواع عقود و معاملات، ازجمله قراردادهای خدمات و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

15ـ خرید، فروش، اجاره، استیجار، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ایجاد، تکمیل، توسعه، نظارت و اداره اموال، تأسیسات، کارگاه‌ها، دستگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها و دیگر تأسیسات و ابزار و ادوات و وسایل لازم برای انجام مقاصد و عملیات موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

16ـ گرفتن اعتبار یا وام و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

17ـ تحصیل و تملک و واگذاری حق استفاده و ثبت پروانه‌های اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاری، اختراعات، طرح‌ها و روش‌های موردنیاز برای انجام عملیات و وظایف موضوع شرکت.

18 ـ مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و شرکت‌های ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

19ـ برنامه‌ریزی جهت جذب نیرو برای تأمین احتیاجات شرکت و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و کارآموزی کارکنان به منظور ارتقای سطح اطلاعات علمی، تخصصی، فنی و اجرایی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

20ـ سایر وظایف و اختیاراتی که در چارچوب قوانین و مقررات توسط وزارت نفت به شرکت محول می‌شود.

ماده 10-: هئیت مدیره شرکت از پنج نفر عضو اصلی شامل رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل (نایب رئیس) و سه نفر دیگر تشکیل می‌گردد. دو نفر دیگر نیز به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند که در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به دعوت رئیس هئیت مدیره ، شرکت آنان در جلسات و تصمیمات هیأت مدیره الزامی و معتبر خواهد بود. رئیس هئیت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و با صدور حکم از سوی وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می‌شوند و در پایان مدت عضویت هیأت مدیره، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

پس از انقضای دوره تصدی و تا وقتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است، هئیت مدیره شرکت با اختیارات فعلی خود به خدمت ادامه خواهند داد. تغییر هر یک از اعضای هئیت مدیره، قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده11-: دعوت، تعیین وقت و اداره جلسات هئیت مدیره و ابلاغ مصوبات به عهده رئیس و در غیاب رئیس به عهده نایب رئیس هئیت مدیره و اجرای مصوبات و تصمیمات هئیت مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد. جلسات هیأت مدیره در محل شرکت و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد. جلسات هئیت مدیره با پیشنهاد هر یک از اعضا ء و به دعوت و حضور رئیس هئیت مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رئیس هئیت مدیره نیز تشکیل می‌شود.

تبصره :  جلسات هئیت مدیره با حضور پنج نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

این متن به تایید شورای نگهبان رسیده و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

شایان ذکر است اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت یکبار در تاریخ 29/3/92 به تصویب دولت رسید که پس از تایید شورای نگهبان،رئیس مجلس شورای اسلامی ایراداتی را به آن وارد کرد که دولت در این راستا برای رفع ایرادات، اصلاحیه ای را در تاریخ 6/11/92 تصویب می کند اما این بار مورد ایراد شورای نگهبان واقع می شود لذا دولت تدبیر و امید اصلاحیه نهایی را انجام و ابلاغ می‌کند.

 
منبع: تاسیسات نیوز
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.