اطمینان از ایمنی تجهیزات الکتریکی ساختمان

شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
در حال بارگذاری

جهت اطمینان از ایمنی تجهیزات الکتریکی خود موارد زیر را چک کنید: 1. آیا تابلو برق منزل شما بریکر یا فیوز قطع جریان در صورت بروز اتصالی کوتاه یا آتش سوزی را دارد؟ 2. از وجود حداقل یک بریکر نشتی جریان با جریان نشتی 0/03 آمپر یا 3 میلی آپیر مطمئن شوید. 3. همچنین مطمئن شوید که تابلو برق شما در برابر آتش سوزی در اثر اتصالی محافظت شده باشد

...

برچسب‌ها: