پاسخ به نظر کاربران

حسن در چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ :
بخاری برقی خیلی زیبایی هست
از شکلش خوشم اومد

شما میتوانید از طریق فرم زیر پاسخ خود را بیان نمایید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.