پاسخ به نظر کاربران

بهروز ایرانی در شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ :
لطفا تصویر نقشه نصب و استفاده دستگاه را در همین صفحه بگذارید.
البته ما استفاده کردیم. خیلی خوبه راحت دور دستگاه کم میشه و دیگه صدا نداره

شما میتوانید از طریق فرم زیر پاسخ خود را بیان نمایید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.