ترموستات اتاقی پکیج دیواری

مقاله ترموستات اتاقی پکیج دیواری گرمایشی اصلاح و تکمیل شده و مجددا در سایت کنترل پایا منتشر شده است.

پیوند متن اصلاح شده و تکمیل شده مقاله ترموستات پکیج

پکیج دیواری در سالهای اخیر بدلیل مزایایی همچون کارایی بالا، استقلال هر واحد مسکونی و تعمیرات و نگهداری آسان مورد توجه مهندسین و کاربران قرار گرفته است. پکیج دیواری دارای قابلیت هایی است که تاکنون دور از نظر بوده و دلیل عمده آن نبود اطلاع رسانی می باشد. از جمله این قابلیت ها می توان به امکان نصب ترموستات اتاقی اشاره نمود.

در ابتدا به توضیح عملکرد پکیج می پردازیم:
در حالتی که از ترموستات اتاقی استفاده نمی شود، کنترل دمای اتاق بصورت غیر مستقیم از طریق کنترل دمای آب سیستم
گرمایش انجام می پذیرد؛ کاربر براساس تجربه به این نتیجه می رسد که جهت داشتن دمای مطلوب اتاق 25 درجه
سانتیگراد  با توجه به دمای بیرون مثلاً 2 درجه سانتیگراد، دمای رادیاتورها باید 70 درجه سانتیگراد باشد.
پس از آن با رسیدن دمای آب سیستم گرمایش به 70 درجه سانتیگراد، پکیج خاموش می شود. با فرض اینکه تخمین کاربر
درست باشد، در نظر بگیرید که دمای هوای بیرون در طول شب کاهش یابد که در نتیجه دمای اتاق نیز کاهش خواهد یافت و
آسایش ساکنین مختل می شود. چنانچه دمای هوای بیرون افزایش یابد نیز حالت عکس بوجود می آید و دمای اتاق بیش از حد
گرم می شود. در نهایت با ورود افراد بیشتر به اتاق و افزایش تولید حرارت ) 770 بی تی یو در ساعت به ازای هر فرد( نیز دمای
اتاق افزایش می یابد )این حالت در مهمانی ها اتفاق می افتد(.
ترموستات اتاقی بجای پیش بینی هوای اتاق، آن را اندازه گیری می نماید و به پکیج فرمان می دهد که روشن یا خاموش شود.
با این روش دیگر نیازی به تنظیم دوباره دمای پکیج و بستن/باز کردن شیر رادیاتور نمی باشد و ترموستات اتاقی این عمل را
بصورت اتوماتیک انجام میدهد.
ترموستات اتاقی دارای انواع مختلف باسیم، بی سیم RF و بی سیم WIFI است که بترتیب دارای قابلیت ها و قیمت بیشتری
می باشند.

وقتی از ترموستات اتاقی استفاده می نماییم، تعداد دفعات روشن و خاموش شدن پکیج کاهش می یابد.
همانطور که اشاره شد در حالت عدم استفاده از ترموستات اتاقی، پکیج با اندازه گیری دمای آب سیستم گرمایش روشن/خاموش
می شود. با توجه به اینکه توان حرارتی پکیج نسبت به توان انتقال حرارت رادیاتورها یا بطور کلی بار حرارتی ساختمان بسیار
بیشتر است، در کمتر از چند دقیقه دمای آب گرمایش را به دمای تنظیم شده می رساند و خاموش می شود، از طرفی بدلیل اینکه
اینرسی حرارتی رادیاتور ناچیز است، در چند دقیقه سرد شده و در نتیجه آب سیستم گرمایش نیز سرد می شود و پکیج دوباره شروع
به کار می نماید )در بسیاری از منازل این وقایع در کمتر از 3 دقیقه اتفاق می افتد(. در طرف مقابل ترموستات اتاقی دمای هوا
را اندازه گیری می نماید و بدلیل اینکه اینرسی حرارتی هوای اتاق )بدنه ساختمان( بسیار بیشتر از رادیاتورها است و تغییرات
دمایی در آن بسیار کندتر است، مشکل بالا برطرف می شود.
درواقع آب سیستم گرمایش ممکن است از 07 به 07 درجه سانتیگراد برسد )دمای اتاق 32 درجه سانتیگراد( و سپس پکیج
روشن شود که در مقایسه با 86 درجه )حالت بدون ترموستات(، مدت زمان بیشتری پکیج خاموش می ماند. عامل بالا منجر به
کاهش دفعات خاموش/روشن شدن پکیج و افزایش طول عمر قطعات پکیج می گردد.
همچنین خاموش و روشن شدن مداوم پکیج، اتلاف انرژی ) Recycling Loss ( بدنبال دارد که با استفاده از ترموستات اتاقی
بصورت چشمگیری کاهش می یابد.
در منابع خارجی میزان صرفه جویی در مصرف گاز بین 2 تا 52 درصد گزارش شده است که با توجه به فرهنگ مصرف در ایران،
صرفه جویی بیشتری حاصل خواهد شد.

نکات اجرایی ترموستات اتاقی:
 روی دیوار داخلی نصب شود.
 روی قسمتی از دیوار که لوله های گرمایش و سرمایش یا... قرار دارد نصب نشود.
 در معرض تابش مستقیم آفتاب و نزدیک چراغ روشنایی دیواری نباشد.
 در معرض کوران هوای خارج یا توزیع کننده نباشد.
 از قرار دادن ترموستات نصب در بالای رادیاتور و جنب درب و پنجره جلوگیری شود.
 ترموستات اتاقی باید در ارتفاع 100 تا 150 سانتیمتر از کف و در محلی که معدل دمایی کل ساختمان می باشد قرار گیرد و
بهتر است به طرف محل سرد ساختمان نزدیکتر باشد.
 در صورت تمایل به نصب ترموستاتهای با سیم، دو رشته سیم فاز و نول شماره یک و دو رشته سیم نیم سیگنال در
محل نصب پیش بینی نمایید.
با تشکر از واحد فنی شرکت لندیران

منبع: لندیران
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.