مقالات با برچسب آلودگی صوتی

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲

درباره صدای فن ، صدای آزاردهنده تهویه صدای فن دستگاه تهویه یا حتی یک هواکش ساده در سکوت شب، هنگام خواب یا در یک کلاس درس یا امتحان که شاگردان ساکتند، مزاحم و آزار دهنده است. آلودگی صوتی در شهرها و صنایع جدید موضوع مهمی است . در بسیاری از موارد حذف …