مقالات با برچسب آلودگی صوتی

درباره صدای فن، صدای آزاردهنده تهویه با استفاده از دستگاه دیجیکنترل می توانید موتورفن تهویه را کنترل کنید تا آرامتر کار کند و صدای آن کم شود یا حذف شود. دیجیکنترل در انواع مختلف ریموتی، دیجیتال و کلیدی در قدرت های مختلف از 100 وات تا سه کیلووات ( و …