شیوا امواج Shiva-amvaj

شرکت شیوا امواج در سال ۱۳۶۷ در شهر اصفهان، ایران تاسیس گردیده است. فعالیت شیوا امواج در زمینه ساخت و تولید دستگاههای برق صنعتی و انواع رله هایی با کاربرد در صنعت برق  می باشد. 
ساخت دستگاههای سفارشی برای شرکت ها و کارخانجات مختلف صنعتی با کیفیت قابل اطمینان و ضمانت رســمی ۳ ساله در دستور کارشان است.

عناوین اصلی محصولات شیوا امواج :