کتاب دستگاه های الکتریکی تأسیسات مکانیکی ساختمان

۵۴۱ دانلود
رایگان
810KB
جمعه ۵ دی ۱۳۹۹

فصل 13 از کتاب تاسیسات هنرستان شامل مباحث زیر:

کولر آبی : الکتروموتور بادزن، الکتروموتور پمپ آب، مداربرقی

فن کویل: مشخصات فن کویل، الکتروموتور فنکویل ، ترموستات اتاقی، مدار الکتریکی فنکویل، ...

کوره هوای گرم 

مشعل گازوییل سوز و مشعل گازسوز :

رله مشعل - الکتروموتور - شیربرقی - ترانسفورماتور جرقه - چشم الکتریک - میله یونیزاسیون - کلید کنترل فشار گاز - کلید کنترل فشار هوا

تابلوبرق موتورخانه