خرید اینترنتی

خرید اینترنتی

Online Shopping

نوعی خرید است که از طریق فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود.