الگوی مصرف آب و برق اماکن مذهبی

به گزارش تاسیسات نیوز، معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در مورد تعیین الگوی مصرف آب و برق از ابتدای سال ١٣٩٢برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی را برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۲۳ فروردین ۹۳ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری تصویب کرد:

الگوی مصرف آب و برق از ابتدای سال ١٣٩٢ برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی به شرح زیر تعیین می‌شود:

بخش منطقه اماکن مذهبی الگوی مصرف ماهانه آب کلیه مناطق

حوزه های علمیه روزانه تعداد طلبه ضرب در ۱.۲متر مکعب

حوزه های علمیه شبانه روزی تعداد طلبه ضرب در ۴.۵ متر مکعب

مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی

اقلیت های دینی

میزان اعیانی ضرب در ۰.۱۵ متر مکعب

برق

مناطق عادی ماه‌های گرم

حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی

مساحت زیربنا بر حسب مترمربع ضرب در ۲.۵ کیلووات ساعت

ماه‌های عادی مساحت زیربنا برحسب مترمربع ضرب در ۱.۵ کیلووات ساعت

مناطق گرمسیر ماه‌های گرم حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی مساحت زیربنا برحسب مترمربع ضرب در ۵.۷ کیلووات ساعت

ماه‌های عادی مناطق گرمسیر مساحت زیربنا برحسب مترمربع ضرب در ۱.۸ کیلووات ساعت

 

معاون اول رئیس جمهور  اسحاق جهانگیری

منبع: تأسیسات نیوز
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.