انواع ترموستات در صنعت تاسیسات

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳
1- ترموستات اتاقی room thermostat,
2- ترموستات فن کویل
3- ترموستات زمستانی
4- ترموستات تابستانی
5- ترموستات دوفصله
6- ترموستات مستغرق
7- ترموستات جداری
8- ترموستات کانالی
9- ترموستات دو وضعیتی
10- ترموستات آنتی فریز
11- ترموستات مر حله ای
12- ترموستات تدریجی
13- ترموستات کولر آبی
14- ترموستات پکیج و گرمایش از کف
 
برای مطالعه اطلاعات بیشتر در خصوص انواع ترموستات های صنعت تاسیسات به بخش مقالات مراجعه فرمایید.
انواع ترموستات ها
1) Room thermostat
2) Timer
3) Thermostatic radiator valve
4) Lockshield valve
5) Automatic air vent
6) Differential pressure overflow valve
7) Filling valve
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.