ترموستات مرحله ای چیلر

یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳

نحوه عملکرد ترموستات مرحله ای چیلر

عملکرد این ترموستات شبیه ترموستات های قطع و وصل تابستانی یا زمستانی می باشد با این تفاوت که این ترموستات ها دارای دو،سه و یا چهار میکروسوییچ بوده و دامنه قطع و وصل هر میکروسوییچ با میکروسوییچ مشابه متفاوت می باشد و هر میکروسوییچ در درجه حرارت مشخصی قطع و وصل می شود.یعنی اینکه هر مرحله از یک ترموستات چند مرحله ای خود ترموستاتی است برای کنترل درجه حرارت تنظیم شده است.

 

در سیستم های برودتی و چیلرهایی که دارای سیستم تغییر ظرفیت می باشند می توان با ترموستات چند مرحله ای تعداد کمپرسور های زیر بار را کنترل نمود و یا اینکه با استفاده از سیستم بی بار کننده(unloader) ظرفیت برودتی را کاهش داد.

امروزه ترموستات مرحله ای در انواع میکروسوییچی و الکترونیکی موجود می باشند.

ترموستات مر حله ای دارای یک حساسه و تعدادی کلید که هر کدام در یک دمای مشخص عمل می کنند .

ترموستات تدریجی 1) یک مقاومت متغیر 135 اهمی

2) دارای سه ترمینال R (سر مشترک) B وW (دو سر مقاومت)

در ترموستات های چند مرحله ای نکات زیر در نظر گرفته شده است:

 برای تمامی میکروسوئیچ ها فقط از یک سنسور مشترک استفاده می گردد.

 پیچ تنظیم رنج نیز مشترک بوده و تنظیم آن برای آخرین مرحله قطع می باشد. مثلاً اگر رنج یک ترموستات چهار مرحله ای را روی عدد 35ocتنظیم کنید. این بدان معنی است که آخرین مرحله (مرحله چهارم) در 35oc قطع می شود.

 دیفرنشیال آنها مشترک است و با تغییر مقدار دیفرانشیال تمام مراحل بطور یکنواخت تغییر می کنند. 

دیفرنشنال:

عبارتست از اختلاف بین قطع و وصل یک کنترل کننده درجه حرارت ، فشار ، رطوبت و ... می باشد.

که مقدار آن بستگی به نوع کنترل کننده دارد یعنی مقدار  دیفرشنال ممکن است به مقدار رنج اضافه و یا از آن کسر شود بعنوان مثال یک ترموستات زمستانی (گرمایشی) اگر روی 80oc تنظیم شده باشد (نقطه قطع) و دیفرنشیال آن روی عدد 15 تنظیم شده باشد این ترموستات در80oc مدار را قطع می کند و در  65oc(15-80) مدار را وصل می کند . و اگر ترموستات تابستانی (سرمایشی ) روی عدد 25 تنظیم شده باشد و دیفرنشیل آن روی عدد  15 ست شده باشد این ترموستات در 25oc   مدار را قطع می کند و در 40oc  (25+15) مدار را وصل می کند. به عبارت دیگر در ترموستات زمستانی مقدار دیفرنشیال از مقدار رنج کم می شود ولی در ترموستات تابستانی مقداردیفرنشیال به مقدار رنج اضافه می شود.

به همین ترتیب در کنترل های فشار زیاد و فشار کم و ... و یا اگر کنترل کننده ایی مجهز به پیچ تنظیم (Cut out) و پیچ تنظیم (Cut in) باشد (Cut out) به معنی قطع مدار (رنج) و (Cut in) به معنی وصل مدار می باشد. درنتیجه دیفرنشیال از تفاضل  Cut out و Cut in به دست می آید.

 

 

 

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.