ترموستات گرمایشی

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
بعلت شرایط و مسایل اقلیمی و اقتصادی و مهندسی ، در سیستمهای تهویه آپارتمانی کمپرسوری داکت اسپلیت در ایران ، دستگاه کمپسوری اصلی تنها برای سرمایش استفاده میشود و در حالت گرمایش بوسیله یک کویل آب گرم هوای کانال گرم میشود. در این حالت سیستم کنترل دیجیتال دما یا ترموستات اتاقی اصلی سیستم در حالت فن قرار میگیرد و دیگر دما را کنترل نمیکند.
 
ترموستات T201H برای تنظیم و کنترل دما در حالت گرمایش داکت اسپلیتها قابل استفاده است.

ترموستات T201H یک ترموستات تک دور ویژه دستگاههای گرمایشی مانند پکیج و گرمایش از کف است. با توجه به نوع کنتاکت اتصال مستقل بعض پکیجهای داخلی و خارجی و نقشه و نوع اجرای سیستمهای تهویه داکت اسپلیت که در ایران از کویل گرمایشی استفاده میکنند. یک کنتاکت مستقل Normally Open ( نرمالی اپن ) در این ترموستات قرارداده شده تا در زمستان بتواند عمل کنترل دما و قطع و وصل کل سیستم یا فن را انجام دهد.

از مزایای استفاده از این ترموستات اتاقی، مدیریت و کاهش مصرف انرژی و آسایش و رفاه بیشتر بعلت نمایش و کنترل دمای اتاق میباشد. 
 
دیجیکنترل محصول دیگر کنترل پایا است که در داکت اسپلیتها ، برای کنترل دور و کاهش صدای فن بکار میرود.
 
تصاویر
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.