ولادت حضرت رسول اکرم محمد بن عبد الله (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد

کریم السجایا جمیل الشیم   نبی البرایا شفیع الامم
امام رسل، پیشوای سبیل   امین خدا، مهبط جبرئیل
شفیع الوری، خواجه بعث و نشر   امام الهدی، صدر دیوان حشر
کلیمی که چرخ فلک طور اوست   همه نورها پرتو نور اوست

...

خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد   زمین بوس قدر تو جبریل کرد
بلند آسمان پیش قدرت خجل   تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل
تو اصل وجود آمدی از نخست   دگر هرچه موجود شد فرع تست
ندانم کدامین سخن گویمت   که والاتری زانچه من گویمت
تو را عز لولاک تمکین بس است   ثنای تو طه و یس بس است
چه وصفت کند سعدی ناتمام؟   علیک الصلوة ای نبی السلام
 
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.