رییس جمهور و شهروندان اولین کشور فضایی

اولین کشور فضایی جهان با نام ازگاردیا ، دریافت درخواست اقامت شهروندان آینده خود را برای بررسی‌ آغاز کرده‌است.

براساس گزارش لایو‌ساینیس، رهبران این کشور فضایی که گروهی از از دانشمندان علوم و فناوری‌های فضایی هستند،‌ ایده عجیب ایجاد کشوری فضایی را در کنفرانسی خبری در پاریس مطرح کردند. 

نام این پروژه که ازگاردیا نام دارد برگرفته از نام شهر اسطوره‌ای در افسانه های خدایان اسکاندیناوی است. قرار است اولین ماهواره این پروژه در سال 2017 به فضا پرتاب شود و رهبران این کشور فضایی می‌خواهند به تدریج در جایی ایستگاهی فضایی ایجاد کنند تا تعدادی از 150 میلیون شهروند نهایی این کشور در آن به کار و زندگی بپردازند. 

به گفته ایگور آشوربیلی بنیانگذار این پروژه عجیب، در این کشور دموکراسی حاکم خواهد بود درحالی که تاکید اصلی بر آزادی فردی در راستای توسعه فناوری‌های فضایی است. علاقمندان اکنون می‌توانند از طریق وب‌سایت پروژه،‌ asgardia.space برای حضور در ازگاردیا ثبت نام کنند تا شاید به عنوان یکی از 100 هزار شهروند اولیه این کشور انتخاب شوند. 

براساس گزارش این وب‌سایت، در زمان انتشار خبر پذیرش درخواست شهروندی، تعداد درخواست‌های ثبت شده به بیش از 84 هزار نفر رسید. اگرچه ازگاردیا هنوز رسما یک کشور به حساب نمی‌آید، اما شهروندانش باید از شرایط قانونی ذکر شده در برگه درخواست سازمان ملل ازگاردیا برخوردار باشند،‌برای مثال باید اهل کشوری باشند که داشتن شهروندی چندین کشور در آن قانونی است.

ازگاردیا کشوری در فضا خواهد بود، و در مدار پایینی زمین قرار خواهد گرفت، و به گفته ایده پردازان پروژه،‌ پیش از اینکه درخواست رسمی خود را برای تایید رسمی کشور بودن ازگاردیا تنظیم کنند این کشور باید دست کم 100 هزار نفر ساکن داشته باشد.

با این همه نیازی نیست تا تمامی ازگاردی‌ها در فضا ساکن باشند،‌ درست مانند قوانین زمینی که بر اساس آن شهروند یک کشور می‌تواند خارج از مرزهای آن زندگی کند. به گفته آشوربیلی یک ازگاردی می‌تواند ادعای شهروندی ازگاردیا را داشته باشد، حتی اگر سازمان ملل این کشور را رسما به عنوان یک کشور نپذیرد.

آشوربیلی می‌گوید این کشور در راستای خدمت به بشریت و ایجاد صلح در فضا ایجاد خواهد شد، و امیدوار است افرادی که از زمین برای شهروندی در این کشور درخواست می‌دهد از میان دو درصد جمعیت کارامد و خلاق زمین باشند. به گفته وی یکی از نکات کلیدی در انتخاب شهروند، سرمایه‌گذاری افراد در زمینه فناوری‌های فضایی خواهد بود. محققان ازگاردیا را بازتابی از زمین در فضا می‌دانند با این تفاوت که در آن خبری از مرز، قید و بند‌های سنتی و دیگر محدودیت‌های زمینی نخواهد‌بود.

به گفته متخصص حقوقی پروژه ازگاردیا، با داشتن شهروند،‌ حکومت و مکانی برای زندگی، ازگاردیا به تدریج از سه شرط از چهار شرط سازمان ملل برای تبدیل شدن به یک کشور برخوردار خواهد شد. چهارمین شرط، به رسمیت شناخته شدن توسط اعضای سازمان ملل است.

از دیگر اهداف ایجاد چنین کشوری کمک به محافظت از زمین در برابر خطرات احتمالی از جمله برخورد سیارک‌ها یا فوران‌های خورشیدی و ایجاد دسترسی به فضا برای کشورهای درحال توسعه‌ای که به فضا دسترسی ندارند نام برده شده‌است.

 

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.