هنگام عملیات بانکی از فیلترشکن استفاده نکنید

دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

هنگام عملیات بانکی از فیلترشکن استفاده نکنید.

توجه کنید اگر از فیلتر شکن استفاده میکنید ، پیش از عملیات بانکی مانند کارت به کارت و خرید اینترنتی حتما فیلترشکن را خاموش کنید.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.