نصب دیجیکنترل برای دستگاه مدیا Media

سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

یک دستگاه دیجیکنترل ( کنترلر موتورفن ) برای یک دستگاه تهویه آپارتمانی مدیا Media  نصب و راه اندازی شد و صدای موتور فن سه دور آن را در دور Low کاملا حذف کرد. دستگاه تهویه آنقدر آرام و بیصدا کار میکرد که تشخیص آن که دستگاه کار میکند مشکل بود. اما دستگاه کار گرمایش را انجام میداد و باری دیگر دیجیکنترل آرامش را در خانه ای به ارمغان آورد. و تشکر مشتری راضی ، خستگی را از تن ما خارج کرد. بدون استفاده از ترموستات اتاقی اضافی سیستم بخوبی کار کرد و مصرف انرژی نیز کاهش یافت.

 " تهویه آرام و بی صدا با دیجیکنترل " 

 

منبع: بخش فنی و خدمات پس از فروش کنترل پایا
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.