اخبار با برچسب ترانس

پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

قیمت های پیشنهادی برای نصب تجهیزات کنترل تهویه و لوازم برقی: نصب و راه اندازی دیجی کنترل ( کنترل فن ) : 350.000 تومان نصب و راه اندازی ترموستات دیجیتال :  350.000 تومان نصب و راه اندازی دیجیکنترل با ترموستات : 650.000 تومان  نصب محافظ کل لوازم …