ترمینال نمره ۱۶ یک جعبه ( ۱۰ شاخه ۱۲ تایی )

ترمینال نمره ۱۶ یک جعبه ( ۱۰ شاخه ۱۲ تایی )
قیمت ۲۷۰,۰۰۰ تومان
برند کالای ایرانی

یک جعبه ترمینال شماره 16

ترمینال نمره 16 برای اتصال سیمهای قطور مناسب است. 

کالای ایرانی با برند سحا SAHA

قیمت برای یک جعبه شامل 10 شاخه 12 تایی میباشد.

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.