ترمینال نمره ۱۰ یک جعبه ( ۱۰ شاخه ۱۲ تایی)

ترمینال نمره ۱۰ یک جعبه ( ۱۰ شاخه ۱۲ تایی)
قیمت ۲۱۰,۰۰۰ تومان
برند کالای ایرانی

یک جعبه ترمینال شماره 10

ترمینال نمره 10 برای اتصال سیمهایی با قطر متوسط مناسب است. توجه کنید هنگام بستن سیمها زیر ترمینال پیچهای ترمینال ها به خوبی محکم شوند. 

کالای ایرانی با برند سحا SAHA

قیمت برای یک جعبه شامل 10 شاخه 12 تایی میباشد.

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.