پاسخ به نظر کاربران

سینا در دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ :
ظرفشویی کوچیک و خوبیه ما که استفاده کردیم و راضی هستیم.

شما میتوانید از طریق فرم زیر پاسخ خود را بیان نمایید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.