مقالات با برچسب ترمستات

تعریف ترموستات، انواع ترموستات و کاربرد ترموستات ترموستات چیست؟ ترموستات، یک سامانه یا وسیله کنترل خودکار برای تنظیم دما در فضای بسته است. ما بیشتر با ترموستات های برقی یا الکتریکی سر و کار داریم که در واقع، نوعی کلید قطع و وصل خودکار …