سلام ببخشید برای کمتر کردن سرعت هواکش تقریبا یک آمپر بهتره از دیمر بخرم یا دیجیکنترل ؟ مرسی

سلام ببخشید برای کمتر کردن سرعت هواکش تقریبا یک آمپر بهتره از دیمر بخرم یا دیجیکنترل ؟ مرسی

دربارۀ کنترل هواکش سوال کردید کنترل هواکش با دیجیکنترل و دیمر هر دو ممکن است دیمر ارزان تر است ولی کمی لرزش و تلفات حرارتی ایجاد می کند.


لینک دائمی