ترموستات دیجیتال یا دیجی کنترل ما بخوبی کار میکرد . پس از یک نوسان برق ، درست کار نمیکند. چکار کنیم؟

ترموستات دیجیتال یا دیجی کنترل ما بخوبی کار میکرد . پس از یک نوسان برق ، درست کار نمیکند. چکار کنیم؟

دستگاه های دیجیتال بعلتهای مختلف مانند نوسان برق و نویز امواج موجود در محیط ممکن است از وضعیت عادی خارج شوند و اصطلاحا هنگ کنند. در این حالت دستگاه را خاموش کنید و فیوز اصلی برق شهر را قطع کنید. بهتر است فاز و نول کامل قطع شوند. حدود دو دقیقه یا بیشتر صبر کنید سپس فیوز را وصل کنید. حال دستگاه را روشن کنید و تنظیمات آن را با دقت انجام دهید. در بیشتر موارد مشکل حل میشود. اگر بازهم مشکلی وجود داشت ، سیم کشی برق را بررسی کنید و با کارشناسان ما یا یک متخصص کاردان مشورت کنید.


لینک دائمی