توصیه کرده اید : هرگاه لازم نیست وسیله برقی روشن باشد آن را از برق بکشید یا خاموش کنید. راستی علت این توصیه چیه؟ از برق کشیدن تلویزیون چه تاثیری داره؟

توصیه کرده اید : هرگاه لازم نیست وسیله برقی روشن باشد آن را از برق بکشید یا خاموش کنید. راستی علت این توصیه چیه؟ از برق کشیدن تلویزیون چه تاثیری داره؟

اکثر وسایل الکترونیکی و دیجیتال جدید مانند تلویزون و گیرنده دیجیتال و مدم تا وقتی که به برق باشند ، حدود 10 درصد از توان مصرفی حالت روشن برق مصرف میکنند که شاید به چشم نیایند اما با توجه به تعداد زیادشان ، مقدار زیادی انرژی هدر میرود. همانطور که توصیه میشود از چکه آب یا روشن ماندن بیهوده شمعک گاز یا پکیج جلوگیری شود. علت دیگر آن ایمنی است و علت دیگر در مورد مدم و مانند آن ، کاهش امواج در محیط است. پس هرگاه از خانه خارج میشوید یا میخواهید بخوابید و برای چند ساعت کاری با تلویزیون یا کامپیوتر یا مدم وای فای ندارید ، آنها را کاملا از برق بکشید .مزایای این کار : 1- کاهش مصرف انرژی الکتریکی 2- افزایش عمر دستگاه 3- ایمنی بیشتر 4- محیط زیست سالمتر اینجوری احساس میکنید به میهن بلکه به کل جهان بشیرت خدمت کرده اید. افرین بر شما


لینک دائمی