آیا دیمر باعث لرزش موتور میشه ؟

آیا دیمر باعث لرزش موتور میشه ؟

بله . دیمر ممکنه سبب لرزش موتور فن و نیز صدای هوم و وزوز و گرمhی اضافی بشه. برای رفع این مشکلات سیستم کنترل دیجیتال بنام دیجیکنترل رو ابداع کرده ایم تا موتور فن دستگاه تهویه آرام و بیصدا کار کنه. با نصب دیجیکنترل در مصرف برق هم صرفه جویی میشه


لینک دائمی