آیا دیمر باعث لرزش موتور میشه ؟

بله . دیمر ممکنه سبب لرزش موتور فن و نیز صدای هوم و وزوز و گرامی اضافی بشه. برای رفع این مشکلات سیستم کنترل دیجیتال بنام دیجیکنترل رو ابداع کرده ایم تا موتور فن دستگاه تهویه آرام و بیصدا کار کنه.


لینک دائمی