پرسش و پاسخ ها

آیا ترموستاتی دارید که بتوان آن را در سیستم گرمایش از کف به کار گرفت؟

بله تمامی ترموستاتهای cpa در انواع مدلهای موجود که در سایت قابل ملاحظه میباشد این قابلیت را دارد که در گرمایش کف بکار روند


۱۳۹۲-۱۰-۱۹ ساعت ۱۰:۳۰:۴۵
لینک دائمی