پرسش و پاسخ ها

آیا ترموستاتی دارید که بتوان آن را در سیستم گرمایش از کف به کار گرفت؟

انواع ترموستاتهای اتاقی تک دور یا سه قابل استفاده برای گرمایش کف نیز هستند. به امید خدا بزودی ترموستات دیجیتال اتاقی تک فصل تک دور ویژه گرمایش کف به محصولات کنترل پایا اضافه میشود. ترموستات T210 با توانایی کنترل PID و خروجی آنالوگ، برای گرمایش از کف استفاده میشود


۱۳۹۲-۱۰-۱۹ ساعت ۱۰:۳۲:۴۹
لینک دائمی