پرسش و پاسخ ها

برای پکیج ترموستات اتاقی دارید؟

اگر پکیج قابلیت فرمان پذیری داشته باشد بله که معمولا پکیجهای موجود اعم از ایساتیس آریستون بوتان و.... این قابلیت رادارند.


۱۳۹۲-۱۰-۲۳ ساعت ۰۹:۰۰:۵۸
لینک دائمی