پرسش و پاسخ ها

ضمن سلام ترموستات برای کولر آبی میبایست مخصوص باشد یا اینکه از ترموستاتهای شما نیز میتوان استفاده نمود؟

سلام از انواع ترموستاتهای اتاقی ویژه فنکویل میتوانیم برای کولر آبی استفاده کنیم. برای کولرهای بزرگ ، یک برد واسط نیز مورد نیاز است. برای فرمان پمپ هم میوان از کلیدی مستقل استفاده کرد.


۱۳۹۲-۱۰-۲۵ ساعت ۰۸:۵۲:۰۸
لینک دائمی