پرسش و پاسخ ها

ترموستاتی باسنسور خارجی در محصولات شما یافت میشود که بتوان در کانال برگشتی کار گذارده شود؟

سنسور ترموستات بی سیم مدل T205 خارج از گیرنده آن است و بوسیله دو رشته سیم به آن متصل میگردد. همچنین ترموستات مدل T210 مدل با سنسور خارجی آن وجود دارد.


۱۳۹۲-۱۰-۲۵ ساعت ۰۸:۵۶:۲۹
لینک دائمی