پرسش و پاسخ ها

با سلام آیا دیجیکنترل در صرفه جویی مصرف برق مؤثر است؟ اگر پاسخ مثبت است شواهدی علمی وتجربی وجود دارد که این مطلب را إثبات نماید؟ با تشکر

آری با استفاده از دیجیکنترل مصرف انرژی در انواع موتورفنهای صنعت تهویه کاهش می یابد.


۱۳۹۲-۰۷-۳۰ ساعت ۲۱:۱۷:۴۷
لینک دائمی