پرسش و پاسخ ها

سلام دیجیکنترل برای سیستم داکتی مدیا قابل استفاده است ومیتواند صدای آنر کم کند ؟

علیکم السلام بله این سیستم تاکنون برای انواع سیستمهای تهویه ازجمله میدیا بکار رفته و بنا به اذعان مصرف کنندگان بسیار مفید بوده است و رضایتمندی خود را اعلام نموداند. قابل ذکر ازجمله داکت اسپلیتهایی که تاکنون از این سیستم کاهنده صدا و کاهنده مصرف انرژی استفاده نموده اند میتوان به برند های ریم ، گودمن ، دایکین ، توشیبا، لنوکس، فیش باخ ، روزمبرگ، نیرو تهویه، زنت، سیستمهای تهویه صافیاد و... دهها برند خارجی وداخلی دیگر نامبرد


۱۳۹۲-۱۱-۱۵ ساعت ۰۹:۱۵:۱۸
لینک دائمی