پرسش و پاسخ ها

درمورد ترموستات با دو خروجی فرمان به شیر برقی میشوداطلاعات فنی بیشتری ارائه فرماببد ممنونم

تمامی ترموستاتهای شرکت کنترل پایا دارای دوخروجی جداگانه برای حالتهای سرمایش وگرمایش میباشند که درصورت مجهز بودن سیستم تهویه به دو شیر برقی میتواند با تغییر فصل فرمان لازم را به شیر برقی بدهد. همچنین در محصولات کنترل پایا ترموستاتی موجود میباشد که دو خروجی شیر برقی را با دو حالت Normaly open و Normaly close دارد که این نوع ترموستات چهار پایپ تقریبا ً در ایران بی نظیر است


۱۳۹۲-۱۱-۲۳ ساعت ۱۶:۵۴:۳۹
لینک دائمی