پرسش و پاسخ ها

tafavote termostat haye shoma ba modele halo honeywel chist?

قابلیت کنترل با ریموت - قابلیت کالیبراسیون - قابلیت زد یخ زدگی - قابلیت فرمان به دو شیر برقی - خروجی Normaly open ,Normaly Cloes از مزایاو تفاوت های ترموستات CPA نسبت به هالوی هانیول است.


۱۳۹۲-۱۲-۰۴ ساعت ۲۰:۳۶:۳۹
لینک دائمی