پرسش و پاسخ ها

آیا دیجیکنترل میتواند تمامی دورهای داکت اسپلیت Gree را کاهش دهد ؟

بله با نصب دیجیکنترل بعد از موتور در مسیر نول موتور فن . برای در یافت نقشه نصب واطلاعات بیشتر باشرکت تماس بگیرید _ معینی نیا


۱۳۹۲-۱۲-۲۰ ساعت ۱۰:۴۹:۱۴
لینک دائمی